Monday, March 19, 2012

ฮิตาชิ ซ่อมด้วยใจ สู้ภัยน้ำท่วม

บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ กับโครงการ ฮิตาชิ ซ่อมด้วยใจ สู้ภัยน้ำท่วม ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยทุกครัวเรือน โดยมีบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฮิตาชิที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยไม่คิดค่าแรง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม