Friday, March 16, 2012

ภาพข่าว: การบินไทยจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2554

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2554 (Executive Management Workshop 2011) โดยมีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมสัมมนา อาทิ เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง (ที่ 1 จากซ้าย)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม