Friday, March 23, 2012

ราชบุรีโฮลดิ้ง ร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 มูลค่า 6.1 พันล้านบาท ดันกำลังผลิตพลังงานทดแทนถึงเป้า 100 เมกะวัตต์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ราชบุรีโฮลดิ้ง) ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนระหว่างผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 ขนาดกำลังผลิต 103.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีบริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ ภายใต้สัญญาดังกล่าว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม