Monday, March 19, 2012

ฮ่องกงยิ้มรับจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม 16.4% ในเดือนตุลาคม

การท่องเที่ยวฮ่องกง (HKTB) รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวเยือนฮ่องกงในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้น 16.4% จากเดือนตุลาคม ปีก่อน โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 3,794,076 คน ส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวตลอด 10 เดือนแรกของปี 2554 มีจำนวนรวม 34,217,497 คน สูงกว่าช่วง 10 เดือนแรกของปี 2553 ถึง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม