Friday, March 23, 2012

ชม ปิดทองหลังพระ ตอน ความฝันอันสูงสุด และ ๙ มหัศจรรย์ องค์ราชัน พลังแผ่นดิน ภาพยนตร์สั้นที่คนไทยไม่ควรพลาด 10-11 ธ.ค.54 @ TK park

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญชวนน้องๆ เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง ปิดทองหลังพระ ตอน ความฝันอันสูงสุด ในวันเสาร์ที่ 10 ธ.ค. ภาพยนตร์ที่คนรักในหลวงต้องดู กำกับโดย พันธ์ยศ ชินบันสุวรรณ และราเมศ ลี้รักสิทธิ์ เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูวีรกรรมของวีรชนผู้กล้า ผู้เสียสละ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม