Monday, June 18, 2012

เชิญประชุมวิชาการเฉพาะแพทย์ เรื่อง Obesity and Weight Management

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจเข้าประชุมวิชาการครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 พร้อม workshop ฟรี! ของสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม