Friday, June 1, 2012

สัมมนาวิชาการ บริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัด สัมมนาวิชาการ บริหารธุรกิจ โดยจะมีการเสวนาในข้อหัวที่น่าสนใจจากวิทยากรเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมพกเคล็ดลับในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในหลากหลายหัวข้อ อาทิ จากวัยรุ่นพันล้านสู่นักธุรกิจหมื่นล้าน โดย คุณอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม