Monday, June 18, 2012

ปตท. เดินหน้าขยายการลงทุนอีกกว่า 700,000 ล้านบาท สร้างความมั่นคงด้าน พลังงานและความแข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจประเทศ ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ว่า ปตท. มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งไปสู่การเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติขนาดใหญ่ (Big) เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทพลังงานข้ามชาติได้ โดยมีสายโซ่อุปทานที่ยาว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม