Friday, June 1, 2012

กรมควบคุมโรค ห่วงเด็กวัยรุ่นไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อเหล้าได้ง่ายตามร้านชำ-ร้านสะดวกซื้อ ห้างใหญ่

กรมควบคุมโรค ห่วงเด็กวัยรุ่นไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อเหล้าได้ง่ายตามร้านชำ-ร้านสะดวกซื้อ ห้างใหญ่ จากผลการศึกษาพบว่า เด็กมีโอกาสซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จถึง 98.7%  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม