Friday, June 1, 2012

ภาพข่าว: ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ร่วมบริจาค 1.2 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ณลิน ค็อก กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด )ไทย( จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากซ้าย) มอบเงินบริจาคช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่สภากาชาดไทย โดยเงินบริจาคได้รับจากลูกค้า และจากพนักงานธนาคารฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท โดยมี ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม