Monday, June 18, 2012

ชี้แจงผลการตรวจสอบสัญญาการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ เพื่อให้บริการ 3จี ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม และ กลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ตามที่ได้มีข่าวว่าคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้มีรายงานการศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องการดำเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ (3G) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) นั้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม