Friday, June 1, 2012

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯเพิ่มพูนทักษะการใช้เครื่องมือทางการเงินแก่บจ.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และชมรมวาณิชธนกิจ ร่วมจัดโครงการ monetary Instruments for Directors เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและกรรมการบริษัท  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม