Friday, June 1, 2012

นักลงทุนมั่นใจ ซื้อหุ้นกู้กสิกรไทย 2.2 หมื่นล้านบาทหมดทั้งจำนวน

ธนาคารกสิกรไทยเป็นปลื้ม หลังนักลงทุนซื้อหุ้นกู้ธนาคาร ฯ 2.2 หมื่นล้านบาทหมด สะท้อนความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพของธนาคาร ฯ จึงพร้อมลงทุนระยะยาว ชี้การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ให้มีปริมาณเงินจากการระดมเงินระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม