Friday, June 1, 2012

โพลอุดรรับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชี้ชาวอุดรต้องการแก้ปัญหาการจราจรมากที่สุด

โพลอุดรรับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชี้ชาวอุดรต้องการแก้ปัญหาการจราจรมากที่สุด รองลงมาต้องการให้แก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ แนะรัฐบาลทำงานเร่งด่วนด้านปราบยาเสพติด แก้ปัญหาปากท้อง การปรองดองภายในชาติ พบชาวอุดรธานีพอใจรัฐบาลอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม