Thursday, July 19, 2012

ภาพข่าว: รมต. ไอซีที พร้อมผู้บริหารในวงการโทรคมนาคม ยกทัพร่วมงานสัมมนา 4G Mobilution

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คนกลาง) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ที่ 4 จากซ้าย) นายมนต์ชัย หนูสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ทีโอที (ที่ 2  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม