Thursday, July 19, 2012

สรุปแนวโน้มภาวะตลาดประมูลรถยนต์ รถกระบะและจักรยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2555

ยอดจบประมูลรถยนต์นั่งของสหการประมูลเดือน ม.ค. 55 มีจำนวน 1,215 คันลดลง 2.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งถือว่าอยู่ในภาวะทรงตัวหลังจากการฟื้นตัวจากภาวะน้ำท่วม ราคาจบประมูลเฉลี่ยรถยนต์นั่ง 1300-1500cc เดือน ม.ค. 55 อยู่ที่ 217,418 บาท/คัน ปรับตัวลดลง 4.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขณะที่รถยนต์นั่ง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม