Friday, August 24, 2012

คาสตรอล เอจ ใหม่...กับ Titanium Fluid Strength Technology (Ti FST) นวัตกรรมฟิล์มน้ำมันที่แข็งแกร่งกว่าถึง 40%

บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) ขอแนะนำ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น คาสตรอล เอจ ใหม่... ที่พัฒนาให้มี ฟิล์มน้ำมันที่แข็งแกร่งที่สุด มากกว่าทั่วไปถึง 40% และทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานกว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ทั่วไปถึง 35% ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด Titanium Fluid Strength Technology (Ti  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม