Friday, August 24, 2012

จีเอ็ม รับพนักงานเพิ่ม 1,500 ตำแหน่ง รองรับการเติบโต

จีเอ็ม ประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มอีกมากกว่า 1,500 ตำแหน่งในทุกระดับ เข้าร่วมงานที่ศูนย์การผลิตยานยนต์ จังหวัดระยอง เสริมความแข็งแกร่งรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม